Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Op 10/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przejęcia obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej

II SA/Ke 460/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z sankcjami na zalesianie gruntów rolnych

II OSK 1088/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy pozbawienia charakteru ochronnego lasów

II GSK 2424/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności na zalesianie gruntów rolnych

II SA/Bd 661/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

II OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu sadzonek na zalesianie działki

II SA/Lu 755/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozyskanie zrębem zupełnym drewna

II SA/Wr 746/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-25

Skarga J. J. na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej z dnia [...] . w sprawie prowadzenia uprawy leśnej oraz nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   65