Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol

IV SA/Wr 776/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

I OSK 2293/11 - Wyrok NSA z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

IV SA/Wr 546/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie Uchylenie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku i odmowa uznania za osobę bezrobotną

II SA/Bd 1214/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendium za czas stażu

III SA/Gd 192/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 676/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Ke 26/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Ke 138/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gd 18/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w postaci kosztów szkolenia

IV SA/Wr 540/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, uchylenia decyzji orzekającej o utracie status osoby bezrobotnej, umorzenia postępowania w części dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej, odmowy uznania za osobę bezrobotną
1   Następne >   +2   +5   +10   100