Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 1871/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania paszportu

IV SA/Wa 1742/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie oceny dorobku zawodowego

IV SA/Wa 165/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie : odmowy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego

IV SA/Wa 304/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 306/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 811/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SAB/Wa 157/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku P. S. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.
1   Następne >   +2   +5   8