Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I OSK 176/05 - Wyrok NSA z 2005-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na zorganizowanie i prowadzenie zbiórki publicznej

III SA 1769/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Majątek wniesiony do fundacji nie może być uznany za darowiznę w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./.

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2006 r.

II SA/Ke 305/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyboru Rady Fundacji

I OSK 2613/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo

V SA 1991/01 - Postanowienie NSA z 2001-12-14

Sprawa ze skargi: Romana R. na decyzję Fundacji 'Polsko-Niemieckie Pojednanie' w przedmiocie: odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   7