Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II SA/Sz 47/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-02-26

Skarga Grupy Inicjatywnej referendum na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. W. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

II OSK 943/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skargi kasacyjne: W. S., S. O. i innych oraz Rady Gminy K. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi: W. S., S. O. i innych na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K.

II SA/Sz 281/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

III SA/Kr 1652/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K i utworzenia Gminy S

III SAB/Lu 36/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie niedotrzymania terminu wyznaczenia referendum lokalnego.

III SA/Gd 391/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w S. w przedmiocie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta Miasta [...] przed upływem kadencji uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 101/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

II SA/Po 690/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

skarg A.L. - pełnomocnika inicjatora referendum, A.S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w L. w przedmiocie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w W.

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipno w przedmiocie referendum gminnego;
1   Następne >   +2   +5   10