Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol

II SA/Ke 407/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II GSK 326/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 340/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości

II GSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 355/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy rezerwacji częstotliwości dla ruchomej publicznej sieci telefonicznej

II GZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o odmowie wydania pozwolenia radiowego

GZ 159/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie zachowania pr...

II GZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sygn. akt DK 267/2003 w przedmiocie odmowy zmiany koncesji

II GSK 60/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego usług telekomunikacyjnych p o s t a n ...
1   Następne >   +2   +5   +10   89