Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 187/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1...
ma w tym wypadku wyłącznie pośredni charakter. Nie można więc przyjąć, że w związku z tym, na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, wymagającym...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

na rozprawie. Innymi słowy rozstrzygnięcie w postępowaniu przywołanym przez skarżącego w niniejszej sprawie nie ma waloru zagadnienia wstępnego z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....