Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

III ZP 1/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-04-22

Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozpoznanie przez skład siedmiu sędziów SN kwestii prawnej przedstawionej w części wstępnej sentencji uchwały...
zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:, Czy dokumentem niezbędnym do ujawnienia w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności...

I OPS 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-11

-rozwojowej /Dz.U. nr 101 poz. 1101/., Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa. Faza wstępna tego postępowania ogranicza się do stwierdzenia przez komisję...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne...