Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 972/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-19

do sprzedaży przez uzyskanie niezbędnych decyzji, uzbrojenie terenu w infrastrukturę itp. Przychody Spółki pochodzą wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości. Działalność...
ta w wyniku kryzysu uległa znacznemu ograniczeniu. Z przyczyn obiektywnych wydłużeniu uległ czas realizacji przedsięwzięć od zakupu do sprzedaży nieruchomości, co powoduje...

III SA/Po 973/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-19

do sprzedaży przez uzyskanie niezbędnych decyzji, uzbrojenie terenu w infrastrukturę itp. Przychody Spółki pochodzą wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości. Działalność...
ta w wyniku kryzysu uległa znacznemu ograniczeniu. Z przyczyn obiektywnych wydłużeniu uległ czas realizacji przedsięwzięć od zakupu do sprzedaży nieruchomości, co powoduje...

I SA/Ol 410/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-13

dochód ze sprzedaży części nieruchomości w kwocie '[...]' osiągnął w roku 2014. Na dzień dzisiejszy utrzymuje się z kwoty jaka pozostała mu ze sprzedaży nieruchomości...
niniejszych rozważań wskazać należy, iż skarżący w 2014 r. uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości '{...]' z którego to, w ocenie rozpoznającego wniosek...

I SA/Ol 411/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-13

przez wnioskodawcę majątku. Wyjaśnił, że ostatni dochód ze sprzedaży części nieruchomości w kwocie '[...]' osiągnął w roku 2014. Na dzień dzisiejszy utrzymuje się z kwoty jaka...
pozostała mu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości '[...]'., Zgodnie z treścią przepisu art. 245 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Rz 724/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-07

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu 4 sierpnia 2011 r., w związku ze sprzeciwem skarżącej od postanowienia...
było to, że bezpośrednio po sprzedaży nieruchomości darowała ona uzyskane w ten sposób środki właścicielowi domu, w którym zamieszkuje. Referendarz, powołując się na art. 896 i art. 897...

I OZ 931/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

na ten cel, dowodu potwierdzającego okoliczność otrzymania przez rodzeństwo P. H. pieniędzy z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w Kamieńczyku, co podnosiła...
kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości w K., wartość 5.000 zł za nieruchomość w R. , to wartość faktyczna działki 0,25 ha z budynkami zniszczonymi w całości...

I SA/Op 47/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

zadłużenia przekraczającego kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W odniesieniu do posiadanej nieruchomości wskazała natomiast na obciążenie hipoteczne, które uniemożliwia...
nieruchomości - działek nr a i c;, - stosownych dowodów potwierdzających oświadczenie strony o rozdysponowaniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na poczet...

I SA/Op 47/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W odniesieniu do posiadanej nieruchomości wskazała natomiast na obciążenie hipoteczne, które uniemożliwia stronie uzyskanie...
, koszty utrzymania domu) wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt i wysokość ich poniesienia;, - dokumentów (aktów notarialnych) dotyczących sprzedaży nieruchomości - działek...

I OZ 929/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

potwierdzającego okoliczność otrzymania przez rodzeństwo P. H. pieniędzy z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w K. , co podnosiła skarżąca w sprawie II SA/Op 312/10...
5010/589/odm/12/09 (strona nr 5 decyzji), mają wartość rynkową- uwzględniającą ceny sprzedaży na nyskim rynku nieruchomości - 80.000 zł, a nie jak wskazuje wnioskodawczyni 5.000...

III SA/Lu 116/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

majątku do sprawy [...] pkt A5 wynika, że w [...] r. skarżący dokonał sprzedaży czterech nieruchomości (mieszkania w [...], mieszkania w [...], nieruchomości położonej...
. sporządzony przez I Urząd Skarbowy w [...], znajdujący się w aktach administracyjnych sprawy I SA/Lu 1016/14 . Z wykazu tego wynika również, że ze sprzedaży nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100