Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

zagospodarowania przestrzennego polegająca m. in. na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji wydanej...
zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami prawa. Konkludując SKO wskazało, że decyzja organu I instancji sporządzona została zgodnie z wymaganiami określonymi zarówno...