Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X
  • Skarżony

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

dotyczy następująca ocena. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP przyznawanie ulg oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku następuje w drodze ustawy. Strona, prawo...
za odpowiadające prawu., Od powyższego wyroku Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną zarzucając rażące naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...