Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

I OSK 628/08 - Wyrok NSA z 2008-12-12

). Jest to bardzo ważne, gdyż skarżący otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego i pomoc finansową [...] września 1985 r. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 3 cytowanej...
ustawy o zakwaterowaniu, jeżeli pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zostało wydane przed dniem 21 lutego 1994 r., to zaliczkową pomoc finansową zamienia...

II SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-21

. od dnia 25 maja 1998/, trzy miesiące od daty uzyskania pozwolenia na budowę /adaptację/ do całkowitego zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie...
art. 32 stosuje się odpowiednio. Przepis art. 32 Prawa budowlanego określa komu i w jakich sytuacjach może zostać wydane pozwolenie na budowę i w ust. 4 uzależnia wydanie...