Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Lu 276/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-08-31

. w likwidacji solidarnie z pozostałymi członkami zarządu z tytułu podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 18 marca 2022 r. Samorządowe Kolegium...
za zaległości podatkowe stowarzyszenia Klubu Sportowego 'C.' D. solidarnie z pozostałymi członkami zarządu z tytułu podatku od nieruchomości;, 2. orzekło o odpowiedzialności...

I SA/Lu 262/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-14

K. S. 'C.' D. w likwidacji solidarnie z pozostałymi członkami zarządu z tytułu podatku od nieruchomości oddala skargę. Decyzją Burmistrza Miasta D. (dalej...
. do 15 lipca 2014 r. za zaległości podatkowe Stowarzyszenia Klubu Sportowego 'C. ' D. solidarnie z pozostałymi członkami zarządu z tytułu:, 1. podatku od nieruchomości...

I SA/Gl 818/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-15

w Katowicach z dnia 5 maja 2022 r. nr SKO.FP/41.4/85/2022/1793 w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za okres...
funkcję prezesa zarządu M. Sp. z o.o. z siedzibą w T. (dalej również Spółka) za zaległości podatkowe Spółki w podatku od nieruchomości za okres od czerwca 2018 r. do lipca...

I SA/Ol 759/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

podatku od nieruchomości za okres od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz M. N...
A (dalej: 'Spółka') za zaległości podatkowe tej Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za okres od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2016 r. w wysokości 286.101,10 zł, odsetek...

I SA/Gl 1652/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę 1) uchyla...
w B. (dalej Spółka) za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł., Przedmiotowa decyzja...

I SA/Gl 1651/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę 1) uchyla...
w B. (dalej Spółka) za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł., Przedmiotowa decyzja...

I SA/Ol 86/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

z dnia [...] r. znak: [...] orzekającą o odpowiedzialności S. K. członka zarządu Spółki A za zaległości podatkowe tej spółki w podatku od nieruchomości za okres od 06.2016r....
decyzji Organ I Instancji wskazał, że Spółka A była zobowiązana do uiszczania podatku od nieruchomości. Mimo upływu terminu płatności podatek nie został zapłacony...

I SA/Gl 571/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-24

)., Jak podkreślił DIAS, Spółka posiadała zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, najstarsze za 2014 r., 2015 r., których wierzycielem był Urząd Miejski w S.. Termin...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r. przypadał na dzień 31.01.2014 r. Kolejny termin płatności przypadał na dzień 31.01.2015 r. z tytułu podatku...

I SA/Gd 752/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

sprawie termin płatności dwóch pierwszych zaległości Spółki dotyczył podatku od nieruchomości za 2016 r. i przypadał odpowiednio na 31 stycznia 2016 r. oraz 15 lutego 2016...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 r.. Zatem zarząd M. Sp. z o.o. winien w 30 - dniowym terminie wskazanym ustawą Prawo upadłościowe tj. licząc od 17...

I SA/Gd 753/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

:, • podatku od nieruchomości za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021,, • opłaty za zajęcie pasa drogowego za lata 2018 - 2021,, • opłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2016...
)., W niniejszej sprawie termin płatności dwóch pierwszych zaległości Spółki dotyczył podatku od nieruchomości za 2016 r. i przypadał odpowiednio na 31 stycznia 2016 r. oraz 15 lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   15