Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Ol 759/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

podatku od nieruchomości za okres od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2016 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz M. N...
A (dalej: 'Spółka') za zaległości podatkowe tej Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za okres od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2016 r. w wysokości 286.101,10 zł, odsetek...

I SA/Gl 1652/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę 1) uchyla...
w B. (dalej Spółka) za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł., Przedmiotowa decyzja...

I SA/Gl 1651/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę 1) uchyla...
w B. (dalej Spółka) za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł., Przedmiotowa decyzja...

I SA/Ol 86/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

z dnia [...] r. znak: [...] orzekającą o odpowiedzialności S. K. członka zarządu Spółki A za zaległości podatkowe tej spółki w podatku od nieruchomości za okres od 06.2016r....
decyzji Organ I Instancji wskazał, że Spółka A była zobowiązana do uiszczania podatku od nieruchomości. Mimo upływu terminu płatności podatek nie został zapłacony...

I SA/Gl 571/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-24

)., Jak podkreślił DIAS, Spółka posiadała zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, najstarsze za 2014 r., 2015 r., których wierzycielem był Urząd Miejski w S.. Termin...
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r. przypadał na dzień 31.01.2014 r. Kolejny termin płatności przypadał na dzień 31.01.2015 r. z tytułu podatku...

I SA/Kr 534/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-13

Organ ustalił, że Spółka nie regulowała swoich zobowiązań. Na dzień 20 kwietnia 2016r. Spółka posiadała zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3 539,00 zł...
należności głównej (4. rata podatku od nieruchomości). Ponadto Spółka posiadała także zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania...

I SA/Go 373/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-28

swoich zobowiązań co najmniej od [...] czerwca 2015 r., bowiem na ten moment datuje się nierozliczoną kwotę należności z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Burmistrza...
, że w rozpoznawanej sprawie czas właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Fundacji rozpoczął się z upływem terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz...

III FSK 254/21 - Wyrok NSA z 2022-01-25

. (dalej: Burmistrz) orzekł o odpowiedzialności podatkowej skarżącego za zaległości podatkowe spółki w podatku od nieruchomości z tytułu części raty IX oraz rat X-XII za rok...
prezesi zarządu spółki zostali zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania w podatku od nieruchomości powstałe w okresie sprawowania przez nich funkcji prezesa zarządu...

I SA/Łd 887/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

Sądowego, Urzędu Regulacji Energetyki, rozliczała się na bieżąco z instytucjami podatkowymi, bankami i innymi instytucjami samorządowymi (podatek od nieruchomości...
odpowiedzialności podatkowej, jako byłego prezesa zarządu, za zaległości podatkowe Spółki z o.o. w podatku dochodowym od osób fizycznych za sierpień i grudzień 2016 roku oddala...

III FSK 268/21 - Wyrok NSA z 2022-02-02

. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku od nieruchomości za okres od września 2012 r. do maja 2013 r., Skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   9