Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Gd 1967/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-22

podatku od czynności cywilnoprawnych, od zakupów dokonanych od osób fizycznych sprzętu używanego oraz nie przedłożyła dowodów wykonania usługi reklamowej., Zarząd wskazał...
od czynności cywilnoprawnych od dokonanych zakupów sprzętu używanego, jak również dowodów wykonania usługi reklamowej. W sprawie ustalono także, iż alarm został zainstalowany...

II FSK 2079/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Praw Człowieka ze względu na ograniczenie gwarantowanej swobody praw obywatelskich, czy określona decyzją danina jest podatkiem nałożonym na obywateli...

II FSK 2080/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

na ograniczenie gwarantowanej swobody praw obywatelskich, czy określona decyzją danina jest podatkiem nałożonym na obywateli za to, że zamieszkują daną posesję, niezależnie...

I SA/Gd 32/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-09

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej A w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

V SA/Wa 490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w opłatach (na podstawie art...
p.p.s.a. zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 2 pkt 7 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców...

I SA/Gd 1280/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-03

kompetencji prawodawczej Sejmu w zakresie stanowienia podatków i opłat, w tym o charakterze lokalnym, ani nie określa precyzyjnie wszystkich wymogów czynności...
, że art. 168 Konstytucji zawiera dwie normy. Pierwsza upoważnia jednostkę samorządu terytorialnego do określonej czynności konwencjonalnej w zakresie określonym w ustawie (tj...

I SA/Gl 1059/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

,, - zbadanie, potwierdzenie lub zaprzeczenie i wypowiedzenie się merytorycznie, czy powołane w decyzji SKO przepisy u.c.p.g. w rzeczywistości są podatkiem nałożonym na obywateli...
w rzeczywistości są podatkiem, opłatą obywatele RP posiadają odpady do wywozu czy tez nie., W uzasadnieniu strona podała, ze decyzja została wydana na podstawie materiału dowodowego...

I SA/Gl 1058/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

w rzeczywistości są podatkiem nałożonym na obywateli za to, że zamieszkują daną posesją, - zbadanie, potwierdzenie lub zaprzeczenie i wypowiedzenie się merytorycznie, czy powołane...
w decyzji SKO przepisy u.c.p.g. w rzeczywistości są podatkiem, opłatą obywatele RP posiadają odpady do wywozu czy tez nie., W uzasadnieniu strona podała, ze decyzja...

I SA/Gd 359/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

odpadami komunalnymi - 'nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych' daje podstawę do przyjęcia, że czynności te powinny być podjęte także w przypadku...
rozwiązaniach, a umieszczenie etykiety na pojemniku w odpowiednim kolorze wypełnia czynność powiadomienia., Mając to na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wobec...

I SA/Gd 358/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 'nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych' daje podstawę do przyjęcia, że czynności te powinny być podjęte...
umownie rozwiązaniach, a umieszczenie etykiety na pojemniku w odpowiednim kolorze wypełnia czynność powiadomienia., Mając to na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   19