Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II GW 44/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

w rejestrze mieszkańców Wrocławia, a w bazie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu figuruje od 26 października 2015 roku, początkowo jako podatnik podatku dochodowego od osób...
fizycznych bez działalności gospodarczej, a od 1 listopada 2015 roku - jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą...

I OW 122/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami; 4) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku o wysokości przychodu i formie opłacanego podatku dochodowego; 4...
) zaświadczenia Wójta Gminy Żytno w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości; 5) orzeczenie o niepełnosprawności B. K. wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania...

III OW 87/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-16

wojskowych oraz zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym...

I OW 165/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z zm., dalej jako 'u.p.s.'). Organ dodał, że zdarzenie...
korzystając z udziału w płaconych przez nią podatkach, do ponoszenia kosztów udzielania jej pomocy. Tym samym zwalnia się gminę, z którą dana osoba wykazuje związki, na terenie...