Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

dochodu ustalonego na użytek podatku dochodowego, jest niezasadne., Stwierdzić bowiem należy, że w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą...
, a także odnoszących się do podatku od nieruchomości, opłat komunalnych, za zużycie wody, media i odprowadzenie ścieków) oraz zakupu lekarstw, ubrań, paliwa do samochodów...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

. W tych wypadkach spółdzielnia osiągałaby dochody, co byłoby równoznaczne z obowiązkiem naliczania i uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych a za swoje usługi oraz sprzedaż...

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

z uwagi na treść art. 16a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, po ustaleniu, że wnioskodawczyni nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania...
od 1 sierpnia 2010 r. do 31 maja 2024 r. w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką. Brak spełnienia kryterium dochodowego nie uzasadnia jej zdaniem odmowy...