Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Ol 441/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), powoływanej dalej jako u.p.d.o.p., tj. w oparciu o wartość rynkową składników majątku...
części przedsiębiorstwa nie powstała dodatnia wartość firmy. Zdaniem organu podatkowego Spółka postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego...

I SA/Gl 317/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-30

w K. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacja. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora...
i zakresu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń...

I SA/Ol 442/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

opodatkowania podatkiem od nieruchomości, powinna być ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r...
wartość firmy. Zdaniem organu podatkowego Spółka postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przyjęła jako wartość...

I SA/Ol 439/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

być ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), powoływanej dalej...
postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przyjęła jako wartość początkowa środków trwałych wartość początkową budowli...

I SA/Ol 440/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

od nieruchomości, powinna być ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz...
. Zdaniem organu podatkowego Spółka postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przyjęła jako wartość początkowa środków...

I SA/Bd 772/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

podatku dochodowego (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne...
i fizyczne). Konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby...

I SA/Bd 778/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-20

podatku dochodowego (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne...
i fizyczne). Konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby...

I SA/Gl 706/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

od nieruchomości budowli z odpisami amortyzacyjnymi obniżającymi należny podatek dochodowy jako formą rekompensaty za brak uwzględnienia w podstawie opodatkowania budowli...
, iż wartość budowli zamortyzowanych ustala się na podstawie przepisów o podatkach dochodowych, a zatem podstawą opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych...

I SA/Gl 705/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

od nieruchomości budowli z odpisami amortyzacyjnymi obniżającymi należny podatek dochodowy jako formą rekompensaty za brak uwzględnienia w podstawie opodatkowania budowli...
, iż wartość budowli zamortyzowanych ustala się na podstawie przepisów o podatkach dochodowych, a zatem podstawą opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych...

I SA/Gl 704/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

podatkiem od nieruchomości budowli z odpisami amortyzacyjnymi obniżającymi należny podatek dochodowy jako formą rekompensaty za brak uwzględnienia w podstawie opodatkowania...
, iż wartość budowli zamortyzowanych ustala się na podstawie przepisów o podatkach dochodowych, a zatem podstawą opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100