Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych w 2021 roku oddala skargę...
poboru należnych w 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą., Z akt sprawy i uzasadnienia...

II FSK 18/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Edmunda B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 2.400 zł /słownie...
w Gdańsku oddalił skargę Edmunda B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 30 września 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r...

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

września 2003 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Elżbiety i Ireneusza B. na rzecz Dyrektora Izby...
września 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r., II. Sąd administracyjny I instancji przyjął za ustalony następujący stan faktyczny...