Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II FSK 513/11 - Wyrok NSA z 2012-10-30

Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę...
. S.A. w K. (dalej: Spółka) uchylił interpretację Ministra Finansów z dnia 29 marca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie...