Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 302/91 - Wyrok NSA z 1991-05-16

nr 11 poz. 79 ze zm./ nie dotyczy osób władających gruntami, ale organów planistycznych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Marianny W. na decyzję...
gruntu zajętą bezpośrednio na cele budowlane, a nie za całą powierzchnię gruntu, nalicza się na rzecz Skarbu Państwa bardzo wysokie należności i opłaty roczne., Z kolei czym...