Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 637/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-17

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną - w związku ze zmianą...
zagospodarowania przestrzennego wartość wymienionych działek wzrosła, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna...

II SA/Ol 638/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-17

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną - w związku ze zmianą...
zagospodarowania przestrzennego wartość wymienionych działek wzrosła, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna...

II SA/Ol 635/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-17

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną - w związku ze zmianą planu...
wymienionych działek wzrosła, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie...

II SA/Ol 636/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-17

ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną - w związku ze zmianą planu...
, czy w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego została ustalona stawka procentowa opłaty planistycznej. Trzeci zarzut wskazywał natomiast, iż nieuzasadnione...

II SA/Ol 634/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-09

i 6 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu...
, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie szacunkowym została obniżona...

II SA/Ol 633/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-09

i 6 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu...
, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie szacunkowym została obniżona...

II SA/Ol 651/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-15

. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości niezabudowanej w obrębie S. w związku ze zmianą planu...
szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie szacunkowym została obniżona przez organ o wysokość poniesionych przez M. S. i J. S. nakładów na wymienioną działkę...

II SA/Ol 652/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-15

. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustalił jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości niezabudowanej w obrębie S. w związku ze zmianą planu...
szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie szacunkowym została obniżona przez organ o wysokość poniesionych przez M. S. i J. S. nakładów na wymienioną działkę...

II SA/Ol 647/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-09

przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie szacunkowym została obniżona przez organ o wysokość poniesionych przez M. S. i J. S...
. W drugim z zarzutów wnioskodawcy wywodzili, iż nie mają wiedzy, czy w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego została ustalona stawka procentowa opłaty planistycznej...

II SA/Ol 649/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-11-09

wartość wymienionej działki wzrosła, co zostało potwierdzone sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym. Opłata planistyczna ustalona w operacie...
zagospodarowania przestrzennego została ustalona stawka procentowa opłaty planistycznej. Trzeci zarzut wskazywał natomiast na to, że nieuzasadnione jest twierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   20