Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny...

II SA/Wa 1847/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

do zażalenia, kopii notatek z użycia psa służbowego oraz do kart statystyki prowadzenia działań minersko - pirotechnicznych, o których wspomniał w zażaleniu skarżący...
-pirotechnicznych w ilości zgodnej z 'Kartami statystyki prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych', czego potwierdzeniem są dokumenty przesłane przez niego z poprzednim...

II SA/Wa 1060/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

zadania służbowego przez patrol w składzie: [...] SG A. O. i [...] SG M. I. (karta nr 8 akt postępowania). Kontrola ta została udokumentowana w Centralnej Bazie Danych...
ruchu drogowego pojazdów poruszających po drodze wojewódzkiej nr [...]., O godzinie 00:40 dowódca patrolu zauważył nadjeżdżający samochód i podał sygnał do zatrzymania...

II SA/Wa 1415/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

lutego 2015 r., tj. do wystawienia przez WKL MSW karty skierowania na badania lekarsko-specjalistyczne., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał na naruszenie skarżonym...
, a przedmiotową sprawę przekazano do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w [...]. [...] lutego 2015 r. wystawiono kartę skierowania na badania lekarsko- specjalistyczne...

II SA/Wa 695/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Kontrolera Zespołu Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w H. - A.C., który wyjaśnił (karta 34 i następna a/a), iż w trakcie pełnienia...
. RP K.B., legitymujący się paszportem nr [...];, 2. ob. UA I.B., legitymująca się paszportem nr [...] wydanym przez władze Ukrainy oraz kartą pobytu [...] wydana...

I OSK 710/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

, aby skarżący był w nieświadomości, co do tego, że wpisuje na karcie przejazdu środek transportu, którym się w tym dniu nie poruszał., Dla oceny okoliczności sprawy...
podróży i załączyć biletu. R. S. mając świadomość, że nie podróżował pociągiem pierwszej klasy tylko samochodem, wpisał do karty przejazdu środek transportu...

II SA/Wa 57/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

. Dodatkowym poparciem jest również karta ewidencji czasu służby J. J. z jego udziału w Operacji Wsparcia Policji [...]. Z dokumentu wynika, że pełniąc służbę patrolową...
rzeczywiste rozpoczęcie realizacji czynności służbowych, w przypadku zmiany dziennej następowało już o godzinie 6:30. Czas pomiędzy 6:30 a 7:00 był niezbędny na dojazd pojazdem...