Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II OSK 2019/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

rejestracyjnego., Przepis art. 72 ust. 4 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu zamiast tych dokumentów należy...
niezbędnego do rejestracji pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, natomiast przedmiotem niniejszego postępowania, a następnie oceny Sądu...

IV SA/Wa 2003/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

modyfikacji w art. 11, zmieniono zakres podmiotów, zobowiązanych do zapewnienia sieci z 'wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1...
pkt 14), uściślając jednak, że chodzi w tych przepadkach o podmiot, który wydaje kartę pojazdu. Zabiegu polegającego na doprecyzowaniu, kto odpowiada za realizację danego...

IV SA/Wa 1320/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

dokumentację tych pojazdów (dowody rejestracyjne i karty pojazdów wydane w Niemczech). Ww. dokumenty pojazdów nie zawierały żadnego zapisu świadczącego o uszkodzeniu...
była bowiem wyłącznie o karty przekazania odpadów, formularze przyjęcia odpadów metali, nie prowadzone były karty ewidencji odpadów. Z przedstawionych przez E.C. kart przekazania...

IV SA/Wa 2558/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

roku (obecnie wydających karty pojazdu)., Trybunał podkreślił także, że domniemanie konstytucyjności art. 14 ustawy o recyklingu w pierwotnym brzmieniu z punktu widzenia wskazanego...
r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz z art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...

IV SA/Wa 2660/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

tworzeniu własnych sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców wprowadzających więcej niż 1000 pojazdów w danym roku (obecnie wydających karty pojazdu). Trybunał...
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz z art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749...

III OSK 536/21 - Wyrok NSA z 2021-09-14

, o którym mowa w art. 10 (tzn. wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym) był zobowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów...
kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, związanych z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów. Producenci i importerzy pojazdów...

III OSK 537/21 - Wyrok NSA z 2021-09-14

, o którym mowa w art. 10 (tzn. wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym) był zobowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów...
kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, związanych z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów. Producenci i importerzy pojazdów...

IV SA/Wa 2612/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

art. 72 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić...
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej D. Z. prowadzi działalność m.in. w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych...

II OSK 2370/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

wprowadzających więcej niż 1000 pojazdów w danym roku (obecnie wydających karty pojazdu)., Trybunał podkreślił także, że domniemanie konstytucyjności art. 14 ustawy o recyklingu...
., w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w wysokości 30 838,36 zł z tytułu opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wniesionej przez A. Sp. z o.o., Uzasadniając swoją decyzję organ...

IV SA/Wa 2210/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-27

, zaś opłatami rejestracyjnymi są opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu...
na konto wymienionego Funduszu w dniu [...] lutego 2007 r., w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   48