Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6552 Zalesianie gruntów rolnych X

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

V SA/Wa 635/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Ke 61/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych

II GSK 422/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. w przedmiocie przyznania płatności na zalesianie

II SA/Bd 932/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wypłaty płatności na zalesianie

III SA/Po 158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy na zalesianie i umorzenia postępowania

III SA/Wr 25/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności na zalesienie gruntów rolnych

III SA/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranej z tytułu zalesiania gruntów rolnych oraz zalesianiu innych gruntów niż rolne

V SA/Wa 877/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie

V SA/Wa 1110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności na zalesianie za rok 2010
1   Następne >   +2   +5   +10   100