Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6551 Renty strukturalne X

II GSK 920/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie renty strukturalnej

V SA/Wa 1050/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II GSK 476/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II GSK 740/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 581/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej

III SA/Wr 577/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej i odmowie przyznania renty

III SA/Łd 280/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II SA/Bd 103/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie renty strukturalnej

III SA/Lu 96/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Ke 198/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100