Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6559 Inne o symbolu podstawowym 655 X

V SA/Wa 994/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstwa niskotowarowych

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 51/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Skarga H. Sp. z o.o. w J. na pismo ... Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 1819/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

V SA/Wa 866/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi 'A.' S.A. z siedzibą w W. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego zawartą w piśmie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu;

III SA/Po 953/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi spółki A w P. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr [...]

V SA/Wa 554/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

V SA/Wa 248/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi P.L. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 1898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie: odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100