Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6553 Rynek mleka i przetworów mlecznych X

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

V SA/Wa 2956/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

V SA/Wa 2956/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

V SA/Wa 1013/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Biura [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

II GSK 686/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostawy

V SA/Wa 497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w L. w przedmiocie odmowy cofnięcia kwoty indywidualnej i odmowy przyznania rekompensaty

II GZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie zmniejszenie kwoty indywidualnej dostaw mleka

V SA/Wa 188/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty;

V SA/Wa 186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   +10   65