Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 922/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty skarbowej

II GZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksó...

I SA/Kr 160/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej,

II FSK 1094/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Gd 655/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej

II FSK 1361/05 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

II GZ 192/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką...
1   Następne >   +2   +5   +10   100