Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

I SA/Łd 1384/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości

V SA/Wa 1276/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie odmowy umorzenia należności

V SA/Wa 2810/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I SA/Łd 837/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiąc kwiecień 2005 r.

II GSK 627/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

V SA/Wa 2294/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny oraz rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

V SA/Wa 368/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej na realizację projektu
1   Następne >   +2   +5   +10   100