Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

przez wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania (art. 157 § 3 kpa) wówczas, gdy w rezultacie wstępnego badania zawartości żądania organ administracji publicznej ustali...
tej rozstrzygnął zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce orzeczniczej dotyczące interpretacji art. 5 ust. 1 i 3 w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, tj...