Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SAB/Sz 128/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-28

jako zagadnienie wstępne wymagające wyjaśnienia. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego stanowiska, że każdy może żądać dostępu do informacji...
się zagadnienie działania w ramach interesu publicznego. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006r. (II SA/Wa 1721/05) Sąd uznał, że w zakresie dostępu do informacji...

II SAB/Lu 120/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-20

' postępowania w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia tego zagadnienia wstępnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art...

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

, przed dokonaniem merytorycznego rozpoznania sprawy, organ odwoławczy obowiązany jest zbadać w postępowaniu wstępnym, czy odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało...
od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 lipca 2014 r., nr [...] i zajął się zagadnieniem terminowości wniesienia tego odwołania. Prowadzi to do wniosku...