Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 159/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-11

meldunkowego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności j dowodach osobistych (Dz,U. z 1984 r Nr 32. poz. 174)., Natomiast o zastosowaniu ulgi...
lub czasowego pobytu jest tylko dowodem, że dana osoba dopełniła obowiązku meldunkowego. Natomiast zastosowaniu ulgi, o której mowa w art 16 ww ustawy decyduje faktyczne...

III SA/Wa 2029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-21

jedynie na to, że skarżąca dopełniła obowiązku meldunkowego. O zastosowaniu ulgi z art. 16 psd decyduje fakt rzeczywistego zamieszkiwania w danym miejscu przez okres pięciu lat...
. w lokalu spadkowym, zatem nie wypełnia przesłanek do przyznania jej ulgi przewidzianej w art. 16 psd. Ponadto w dniu składania oświadczenia o zamieszkiwaniu...

I SA/Gl 1187/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-20

., nie mogły podlegać odliczeniu w ramach ulgi przysługującej na budowę budynku mieszkalnego., W ocenie organu odwoławczego do wniosku takiego prowadzi przede wszystkim analiza...
już budynku mieszkalnego nie mogły bowiem być odliczane w oparciu o przepisy regulujące tzw. 'dużą ulgę budowlaną,' gdyż przepisy te dotyczyły tylko wydatków na budowę...

I SA/Gl 285/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-27

ten nie został ujawniony organom meldunkowym. Dowodząc, że ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się w Bydgoszczy skarżący okazał dokumenty potwierdzając...
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w omawianym podatku nie tamowała również kwestia dotycząca ulgi podatkowej, gdyż nie stanowiła zagadnienie...

I SA/Lu 72/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-18

adresów nabywców wskazanych w zakwestionowanych oświadczeniach poprzestał jedynie na informacjach odnoszących się do adresów meldunkowych, co nie jest równoznaczne...
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków...