Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

z późn. zm.), dalej 'u.p.d.o.f.' w brzmieniu obowiązującym dnia 31 grudnia 2008 r. tzw. 'ulga meldunkowa'., W związku z powyższym spytała czy zwolnienie przychodów...
z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest wzniesiony ('ulga meldunkowa') na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. obejmuje grunt...

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...

I SA/Go 1001/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Przedstawiając zaistniały stan faktyczny skarżąca podniosła, że [...] grudnia 2008 r...

III SA/Wa 2848/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

skorzystania z przysługującej jej ulgi meldunkowej. Skarżąca zamieszkiwała bowiem w tej rodzinnej nieruchomości w latach 1961 - 1995. W czasie ponad 30 lat zamieszkiwała...
uprawnia ją do zastosowania ulgi meldunkowej., Skarżąca ma również wątpliwości, czy zakres stosowania tej ulgi obejmuje także wartość udziału w gruncie przypisanym...

I SA/Gl 819/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-17

mieszkalnego, w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej:, a) możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej - jest prawidłowe;, b) zwolnienia...
z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przynależnego do mieszkania udziału w gruncie oraz braku obowiązku wykazania podatku z tego tytułu w zeznaniu rocznym...

III SA/Wa 2471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotycząca tzw. ulgi meldunkowej., 2. W dniu 12 marca 2012 r. został...
złożyła oświadczenie w ciągu 14 dni, że ma prawo do ulgi tzw. meldunkowej. Jednak dokumenty potwierdziły zameldowanie jedynie ojca, natomiast Wnioskodawczyni...

I SA/Ol 81/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-11

II FPS 3/11, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyłączył z opodatkowania, przy zastosowaniu tzw. ulgi meldunkowej, budynek mieszkalny wraz z gruntem, na którym budynek...
działki o powierzchni 674 m2 (745 m2 powierzchnia działki - 71 m2 powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego, która podlega uldze meldunkowej) wraz ze znajdującym...

I SA/Gd 1244/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-23

2008 r. podatniczka złożyła oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, do którego załączyła wydane przez Urząd Miejski w Cz. w dniu 11 września 2008 r. poświadczenie...
, (tzw. ulgą meldunkową) objęty został przychód uzyskany z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku. Zwolnienie to nie obejmuje...

I SA/Gl 1130/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-06

fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej - jest nieprawidłowe., W uzasadnieniu organ stwierdził, że podatnik przedstawił następujący stan faktyczny...
meldunkowej w związku ze sprzedażą tych nieruchomości. Dowiedział się wówczas, iż ulga dotyczy tylko tego lokalu, w którym był zameldowany nie krócej niż 12 miesięcy...

I SA/Sz 989/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-11

od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., upoważniającym do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej odnoszącej się do nieruchomości nabytych lub wybudowanych...
z tzw. ulgi meldunkowej., W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni podała, że była właścicielką nieruchomości lokalowej i użytkownikiem wieczystym gruntu (prawo ustanowione...
1   Następne >   +2   +5   8