Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1629/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie...
strony, że przesyłka, którą M.G. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie podatnika dotyczące ulgi meldunkowej...

I SA/Lu 680/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, warunkiem zastosowania wskazanej wyżej ulgi meldunkowej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie przez podatnika...
dla skorzystania z ulgi meldunkowej bezpośrednio po sprzedaży lokalu; naruszenie art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie oceny materiału...

II FSK 1627/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', czy też takie oświadczenie nie zostało przez nią złożone. W ocenie Dyrektora IS brak podstaw, aby przyjąć, że Skarżąca złożyła...
. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie Skarżącej dotyczące ulgi meldunkowej. Pracownik Urzędu Skarbowego potwierdził...

III SA/Wa 75/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

z nieuwzględnienia faktu korzystania przez podatnika z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...
podatkowej., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nadpłata powstała z powodu nieuwzględnienia faktu korzystania przez Skarżącą z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa...

I SA/Po 613/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-29

ust. 1 u.p.d.o.f., tj. warunku koniecznego do skorzystania ze zwolnienia tzw. 'ulga meldunkowa'., Przedstawiając przebieg podstępowania organ wyjaśnił, że w dniu...
również złożenia oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Ustalono, na podstawie danych...

II FSK 1628/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, to przypadający na Skarżącego przychód stanowił 75 000 zł., Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Skarżącego z tzw. 'ulgi meldunkowej' organ pierwszej instancji...
aby przyjąć, że Skarżący złożył oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej'. Nie wskazuje na to bynajmniej przesyłka kurierska, która zawierała...

I SA/Gd 1397/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28 kwietnia 2016...
podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie z mężem dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

I SA/Gd 1398/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28...
w/w ulgi podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

III SA/Wa 2482/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

uzyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczyła w całości na zakup nowego mieszkania a oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
przesłała do organu podatkowego wraz ze złożoną deklaracją podatkową za 2011 r. Tym samym spełniła wszystkie warunki 'do uzyskania ulgi meldunkowej' a 'żądanie Urzędu...

I SA/Ol 805/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-13

w zeznaniu rocznym za 2012 r. dochodu uzyskanego z ww. źródła, jak też nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił...
I instancji wezwał stronę do wyjaśnienia w jakich okolicznościach złożyła oświadczenie o uldze meldunkowej oraz o wskazanie ewentualnych świadków tego zdarzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13