Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 771/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży tego lokalu. Skarżąca nie była zameldowana w tym mieszkaniu...
mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym spełnienie warunków do objęcia zwolnieniem podatkowym jednego małżonka nie powinno...

I SA/Łd 662/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-19

, czy w opisanej sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, to aby mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunek 12 - miesięcznego zameldowania...
wynika, iż aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., każdy z nich musi spełnić warunki...

I SA/Gd 681/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-01

podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w treści art. 21 ust...
. [...] 5,, a następnie w dniu 17 marca 2009 r. złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, z prośbą o otrzymanie ulgi meldunkowej., W odniesieniu do tak przedstawionego...

I SA/Ke 343/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-09-17

pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej...
następujące pytanie: czy wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden...

I SA/Łd 757/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-17

, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, to aby mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, oboje muszą spełnić warunek 12 - miesięcznego zameldowania na pobyt stały...
Ministra Finansów z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. wynika, iż aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126...

I SA/Gl 215/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-09

skorzystała z tzw. ulgi meldunkowej składając w ciągu 14 - dni stosowny wniosek. Wnioskodawca sformułował następujące pytanie: czy aby skorzystać z ulgi meldunkowej w postaci...
. Zdaniem wnioskodawcy, skoro w odniesieniu do tzw. ulgi meldunkowej Ustawodawca sformułował zasadę, że 'zwolnienie (...) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków' oznacza...

I SA/Go 551/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 powołanej ustawy, każdy z nich musi spełniać warunki uprawniające do skorzystania z tej ulgi. Oznacza...
przesłanki uprawniające do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie., Z dniem 1 stycznia 2009 r. uległy...

I SA/Gl 383/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-19

, sformułowali następujące pytanie: 'czy wnioskodawcy są zwolnieni od płacenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia na podstawie ulgi meldunkowej...
'? Jednocześnie wyrazili stanowisko, że w odniesieniu do tzw. ulgi meldunkowej 'zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków', a przepisy nie precyzują...

I SA/Łd 341/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-07-07

fizycznych. Oświadczenia o kwalifikowaniu się do ulgi meldunkowej, które zgodnie z ustawą jest drugim warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi meldunkowej, nie złożyła...
uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego., Spór w niniejszej sprawie dotyczy tego, czy skrzący mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w podatku dochodowym...

I SA/Łd 343/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-07

z ulgi meldunkowej. polegającej na zwolnieniu z zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu na pobyt stały...
wykładnię i zastosowanie., Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest to, czy dla skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej przez oboje małżonków każdy z nich musi spełniać...
1   Następne >   +2   4