Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 934/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

wyjaśnienie powodu jej złożenia (ORD-ZU), którym było ujęcie podatku 'od sprzedaży nieruchomości podlegającej uldze meldunkowej '., W wyniku analizy będących w posiadaniu...
majątkowych., Organ I instancji podkreślił, iż skorzystanie przez podatniczkę z powyżej wskazanego zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) wymagało po pierwsze, zameldowania na pobyt...

I SA/Gd 1574/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

, w którym nie mogła wyrazić woli skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach...
warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej został zachowany z uwagi na wpływ do Urzędu Skarbowego aktu notarialnego z dnia 1 lutego 2012r. Umowa ta nie zawiera informacji...

I SA/Gd 1579/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

. zeznanie PIT-37, w którym nie mogła wyrazić woli skorzystania z ulgi meldunkowej, bowiem zeznanie to nie zawiera rubryki dotyczącej podatku z odpłatnego zbycia...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków tj.: zameldowania na pobyt stały...

I SA/Sz 935/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

I instancji podkreślił, iż skorzystanie przez podatnika z powyżej wskazanego zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) wymagało po pierwsze, zameldowania na pobyt stały...
z tzw. ulgi meldunkowej oraz kwestię wyrażenia woli o spełnieniu warunków do skorzystania z tej ulgi w sposób dorozumiany. W rezultacie podjętych w tym zakresie czynności...

II FSK 1662/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu...
prawu. Organ bowiem trafnie uznał, że w stanie faktycznym sprawy Skarżący nie był uprawniony do skorzystania z ulgi meldunkowej, ponieważ nie złożył oświadczenia...

II FSK 1112/18 - Wyrok NSA z 2020-03-13

., wystąpił do Szefa C. o potwierdzenie złożenia oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej., W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2017 r...
przez Skarżącą warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej w związku z zamianą nieruchomości dokonaną przez Skarżącą oraz jej małżonka aktem notarialnym Rep...

I SA/Go 166/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-01

byli małżeństwem., W związku z brakiem zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym zarówno wpływu oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej...
przez skarżącego i jego ówczesną małżonkę obowiązywała 'ulga meldunkowa' (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2008 r.), która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126...

II FSK 1111/18 - Wyrok NSA z 2020-03-13

niewątpliwie wskazywały, iż do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej koniecznym jest złożenie oświadczenia o spełnieniu wymogów do zwolnienia oraz zameldowanie na pobyt...
z uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomości oraz oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej (tj. 2 maja 2011 r.). Odwołując się do § 1 ust. 1...

III SA/Wa 2717/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

w W., decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika. Dyrektor wskazał, iż Skarżący nie był uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
informację, że organ podatkowy wiedział o fakcie zameldowania Strony w zbytym lokalu przez okres uprawniający do ulgi meldunkowej, oraz że Strona nie musi płacić podatku...

II FSK 2193/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

wymaganego oświadczenia w sprawie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej i wobec tego nie może korzystać ze zwolnienia, ani też nie wykazał kwoty podatku...
oświadczenia w sprawie tzw. ulgi meldunkowej, to nie może skorzystać z tego zwolnienia i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości., 3...
1   Następne >   +2   +5   8