Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 1215/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-10

, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach...
faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

III SA/Wa 2045/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

w nim, że stosowny wniosek o skorzystanie z prawa do ulgi złożyła na zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazując całą kwotę do ulgi meldunkowej, oraz że jej rozumienie przepisu...
wyjaśniając, że z uwagi na spełnienie wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej zbycie przedmiotowej w sprawie nieruchomości było zwolnione...

I SA/Łd 8/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-12

wszczęcia postępowania podatkowego o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o prawie do zastosowania ulgi meldunkowej w 2012 r., wskazując, że termin do złożenia...
oświadczenia o prawie do tzw. ulgi meldunkowej ma charakter terminu materialnoprawnego i nie podlega przywróceniu. Następnie postanowieniem z dnia [...] r. wszczęto wobec...

I SA/Ol 679/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-30

u.p.d.o.f. powyższe zwolnienie ( tzw. ulga meldunkowa) ma zastosowanie do podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży oświadczenie...
, iż brak jest podstaw do uznania, że w ustawowym terminie P. K. złożył oświadczenie dotyczące ulgi meldunkowej, tym samym nie uznał twierdzeń podatnika, że dokument...

I SA/Kr 1699/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

126, art. 22 ust. 6d, art. 30e ust. 1-3 oraz art. 21 ust. 21 ustawy organ podkreślił, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia...
oświadczenie - w załączeniu do PIT-36L, a powtórnie w formie deklaracji PIT-39, co oznacza, że dopełnił warunku uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej, zatem...

I SA/Kr 1698/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie złożenia zeznania...
do skorzystania z ulgi meldunkowej, zatem określenie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinno mieć miejsca...

I SA/Kr 1700/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-15

z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie złożenia zeznania za rok...
oświadczenie - w załączeniu do PIT-36L M. G, a powtórnie w formie deklaracji PIT-39, co oznacza, że dopełnił warunku uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej...

II FSK 2452/12 - Wyrok NSA z 2014-10-30

od podatku dochodowego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty sprzedaży czyli tzw. 'ulgi meldunkowej', podlega część odkupiona 12 września 2007 r...
, w części nieruchomości wspólnej w wysokości 37/1000, zwolnieniu od podatku w ramach ulgi meldunkowej podlega tylko część tej nieruchomości tj. lokal mieszkalny o pow. 32,95 m...

I SA/Łd 1306/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-06

uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej podatnik stwierdził, iż w urzędzie skarbowym uzyskał informację, że uprawnienie do skorzystania z tej ulgi przysługiwałoby...
, czy spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej i właściwie pokierować podatnikiem. Stwierdził również, że w jego ocenie nie ma żadnych podstaw prawnych, aby twierdzić...

II FSK 3268/12 - Wyrok NSA z 2014-12-04

powyższego wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym w E. stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej., Wobec powyższego zadała następujące pytania...
przyległego do nieruchomości w drodze tzw. ulgi meldunkowej (art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r...
1   Następne >   +2   +5   10