Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1904/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-05

z 24 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 12/09 uznali, że mimo iż warunek zameldowania spełnia tylko jeden małżonek, ulga meldunkowa ma zastosowanie również do drugiego...
. 176 ze zm. - dalej: u.p.d.o.f.). Stwierdził, iż w związku z tym nie przysługuje jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Z tych względów, w/w decyzją, Naczelnik...

I SA/Gl 643/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-06

dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części...
, przepisy określające powyższe zwolnienie wskazują, że ma ono zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 22 ustawy). Warunkiem skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Sz 752/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-08

nieruchomości i praw majątkowych, ani też nie złożył w terminie ustawowym oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej, podczas gdy małżonka podatnika A.W....
warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, po drugie zaś - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (małżonkowie podlegają odrębnemu...

III SA/Wa 905/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej' przychodu ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym lokalem mieszkalnym...
poprzedzających datę zbycia, co w jej ocenie uprawniało do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Nadto, wnioskodawczyni...

I SA/Bd 356/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...

I SA/Bd 437/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej organ podatkowy I instancji stwierdził, iż instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z art. 162 § 4 cytowanej ustawy Ordynacja...

I SA/Rz 861/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-19

do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o p.d.o.f.), wnioskodawczyni również posiada...
do skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Zdaniem wnioskodawczyni warunkiem do skorzystania z tej ulgi przez oboje małżonków jest, oprócz spełnienia wszystkich...

III SA/Wa 1946/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej'., Wnioskodawczyni...
. mieszkaniu, wszystko co posiadają jest wspólne., W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:, 1. Czy może skorzystać z ulgi meldunkowej współmałżonka?, 2...

I SA/Ol 567/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-21

jako O.p., zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych., Opisując w związku...
mieszkalnego będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego w ramach 'ulgi meldunkowej'?, Zdaniem wnioskodawczyni, w myśl art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008...

III SA/Wa 646/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-23

od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do ulgi meldunkowej i zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku...
z obowiązującymi w tej dacie przepisami obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Ze zwolnienia od tego podatku, z tzw. 'ulgi meldunkowej' może skorzystać osoba...
1   Następne >   +2   +5   7