Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 3413/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-21

warunki ubiegania się o ulgę z art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadków i darowizn, a w nabytym lokalu zobowiązuje się zamieszkiwać w okresie pięciu lat...
od dnia złożenia zeznania podatkowego. Mając na uwadze, iż po zastosowaniu przedmiotowej ulgi, czysta wartość masy spadkowej nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku...

I SA/Kr 1088/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-05-19

meldunkowego. Natomiast o zastosowaniu ulgi, o której mowa w art. 16 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn decyduje faktyczne zamieszkiwanie w nabytym lokalu przez okres...
na [...] zł. Obdarowana H. D. -S. złożyła w akcie notarialnym oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn, określonej...