Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1438/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

zryczałtowanego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości ponieważ w sprawie znajduje zastosowanie zwolnienie, tzw. 'ulga meldunkowa', W ocenie...
oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu...

I SA/Łd 74/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-12

- bez tego nie jest możliwe skorzystanie z ulgi meldunkowej., Odnosząc się do zwolnienia, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Sąd zwrócił uwagę, że Podatniczka nabyła lokal...
, wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej było zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu stanowiącym przedmiot odpłatnego zbycia na pobyt stały...

I SA/Gd 1479/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

dochodowym od osób fizycznych, jakim było złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Od tej decyzji podatniczka odwołała się pismem...

I SA/Gd 1480/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

dochodowym od osób fizycznych, jakim było złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Od tej decyzji podatnik odwołał się pismem z dnia 8...

III SA/Gl 528/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-21

, od nabywców wykazanych w oświadczeniach;, 3. analizę danych personalnych z wykorzystaniem elektronicznego Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji...

III SA/Gl 529/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-24

. analizę danych personalnych z wykorzystaniem elektronicznego Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji...