Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 3/11 - Uchwała NSA z 2012-04-02

Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz...
składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj. 'Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art...

I SA/Wr 469/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

, czy:, 1/ czy zwolnienie przedmiotowe o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) u.p.d.o.f. (tzw. 'ulga meldunkowa') obejmuje zarówno lokal, jak i grunt z tym lokalem...
związany?;, 2/ w przypadku przyjęcia, że ulga meldunkowa nie obejmuje gruntu związanego z lokalem - jak wyliczyć podstawę opodatkowania w części przypadającej na grunt...

III SA/Wa 2818/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-14

, Skarżący zadał pytanie: Czy będzie mógł skorzystać w związku ze sprzedażą nieruchomości z tzw. ulgi meldunkowej oraz czy ulga ta dotyczy tak części budynku jak i gruntu...
z tzw. ulgi meldunkowej, która obowiązywała w latach 2007-2008, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 1376/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Urzędu Skarbowego stwierdził, że Skarżący spełnił tylko jeden z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, tj. udokumentował zameldowanie w sprzedanym lokalu...
Jego zdaniem, Skarżący spełnił warunki skorzystania z ulgi meldunkowej, ponieważ w sprzedanym mieszkaniu był zameldowany przez ponad 4 lata, a ponadto złożył w terminie...

III SA/Wa 1330/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

meldunkową, jaka - jej zdaniem - obejmuje również wartość działki. Podniosła, iż posiadając tylko grunt, nie mogłaby skorzystać z ulgi meldunkowej, jako że na gruncie...
zameldować się nie można. Powołała się na wyrok tut. Sądu z 2009r. Wynikało z niego, że osoba której przysługuje ulga meldunkowa nie płaci daniny nie tylko od ceny domu...

I SA/Go 514/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-20

śmierci nie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej., Spadek po E.B., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia...
co do przysługującej spadkodawcy ulgi meldunkowej., Postanowieniami z dnia [...].11.2011 r. organ I instancji odmówił spadkobiercom wszczęcia postępowania w przedmiocie...

III SA/Wa 1471/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-06

, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym budynku była zameldowana na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy...
., W związku z powyższym Skarżąca zadała pytanie, czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje...

I SA/Po 455/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., W opisie stanu faktycznego wnioskodawca wskazał, że w dniu [...] grudnia 2008 r., na podstawie aktu notarialnego, nabył...
podatkowemu następujące pytanie, czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz...

III SA/Wa 2913/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

od podatku dochodowego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty sprzedaży czyli tzw. 'ulgi meldunkowej', podlega część odkupiona [...] września 2007 r...
, w części nieruchomości wspólnej w wysokości 37/1000, zwolnieniu od podatku w ramach ulgi meldunkowej podlega tylko część tej nieruchomości tj. lokal mieszkalny o pow. 32, 95...

II FSK 824/10 - Wyrok NSA z 2012-05-18

. wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie tzw. ulgi meldunkowej...
D. O. - B. wymeldowała się z pobytu stałego pod tym adresem, a następnie w dniu 17 marca 2009 r. złożyła wniosek o zastosowanie ulgi meldunkowej., Wnioskodawczyni...
1   Następne >   +2   +5   11