Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

III SA/Wa 790/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-14

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 stycznia 2022 r. nr 01111-KDIB3-3.4019.14.2021.1.PK w przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej. oddala skargę S. S.A....
od sprzedaży detalicznej., Zaskarżona interpretacja indywidualna została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, 1. Pismem z 29 listopada 2021 r...

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

stwierdził, że przez towar, na potrzeby podatku od sprzedaży detalicznej należy rozumieć każdy przedmiot (poza nieruchomościami), wyrób mający materialną postać...
Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...