Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

stwierdził, że przez towar, na potrzeby podatku od sprzedaży detalicznej należy rozumieć każdy przedmiot (poza nieruchomościami), wyrób mający materialną postać...
Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...