Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Kr 2116/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-10

. została wpisana na rzecz dra S. T. w 1/2 cz i F. T. w 1/2 cz. W/w nabyli przedmiotową nieruchomość na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży z daty 28.06.1927 r. Archiwum...
o stwierdzenie nabycia spadku przez Skarb Państwa, w skład którego wchodzi nieruchomość położona w K ul. S., Organ wszczął postępowanie administracyjne i pozyskał:, 1...