Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II GSK 349/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

oraz umorzenia postępowania w sprawie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji. Natomiast w punkcie 2 wyroku stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana...
projektu Phare 2003/004-379/01.04 'Kompleksowa modernizacja systemów informatycznych kontroli skarbowej' - w zakresie części 1 oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej...

II GSK 22/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

powyższej umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej C. z siedzibą...