Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 416/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

', nie jest wykluczona zarówno przez k.p.a., jak i uodo oraz wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, z uwagi na ważny interes strony, jakim jest ochrona prawa...
wykreślenie danych skarżącego z bazy danych MIG i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie może być uwzględniony w niniejszej sprawie...

I OSK 1935/13 - Wyrok NSA z 2015-04-21

przez k.p.a., jak i uodo oraz wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, z uwagi na ważny interes strony, jakim jest ochrona prawa do prywatności...
o wydanie odrębnej decyzji nakazującej wykreślenie danych skarżącego z bazy danych MIG i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie może być uwzględniony...

II SA/Wa 1312/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-05

[...] wydał decyzję nr [...] o wydaleniu A. S. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] stycznia 2006 r. Prezes Urzędu...
ustawy o cudzoziemcach, gdyż w dniu [...] grudnia 2005 r. Wojewoda [...] wydał decyzję administracyjną (znak: [...]), opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 2037/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-16

, przystępując do akcji promocyjnej, się zobowiązał. Spółka X. wniosła ponadto o nadanie decyzji GIODO rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że marka [...] należy...

II SA/Wa 1560/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

, się zobowiązał. Spółka A. wniosła ponadto o nadanie decyzji GIODO rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że marka A. należy do jednych z najdroższych...

I OSK 834/11 - Wyrok NSA z 2011-12-13

promocyjnej, się zobowiązał. Spółka [...] wniosła ponadto o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że marka [...] należy do jednych z najdroższych...

I OSK 1137/11 - Wyrok NSA z 2011-12-13

których uczestnik, przystępując do akcji promocyjnej, się zobowiązał. Spółka M. wniosła ponadto o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że marka M...

II SA/Wa 2188/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

promocyjnej, się zobowiązali. Ponadto Spółka M. wniosła o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że marka M. należy do jednych z najdroższych...

II SA/Wa 790/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

natychmiastowej wykonalności części 1 decyzji, na podstawie art. 108 par.2 kpa'. Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. (znak: [...]) GIODO odmówił uwzględnienia ww...
publicznie - odbyło się bez podstawy prawnej'., Dnia [...] października 2013 r. do Biura GIODO wpłynął wniosek Skarżącego w związku z ww. decyzją o 'nadanie rygoru...

II SA/Wa 2008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

, |, |przystępując do akcji promocyjnej, się zobowiązał. Ponadto Spółka M. wniosła o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, |, |argumentując, że marka M. należy do jednych...
1   Następne >   2