Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

VII SA/Wa 1263/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-26

.: 'Budowa drogi ekspresowej S[...][...] na odcinku [...] /bez węzła/- węzeł '[...]'[...]' , oraz wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
ekspresowej S[...][...], na odcinku [...] /bez węzła/ - węzeł '[...]'[...]', zwaną dalej 'decyzją Wojewody [...]', oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od ww...

II SA/Łd 575/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-26

oraz ostrzegawczych). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r...
z linią energetyczną SN 15kV'. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. decyzją z dnia [...] lipca 2018...

II SA/Gl 388/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-29

rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji odwołał się między innymi A. C., zam. w R., u. [...]. Jako współwłaściciel nieruchomości obejmujących działki...

II FSK 348/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

na 30 kwietnia 2004 r., upływał w dniu 31 grudnia 2009 r., Postanowieniem z dnia 19 października 2009 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika...