Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Łd 702/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

nr [...] wydaną przez Wójta Gminy C. uwzględniającą podatek od nieruchomości w O. 6a, na rok 2015,, 3. Decyzję w sprawie łącznego zobowiązania nr [...] wydaną przez Wójta Gminy C...
. uwzględniającą podatek od nieruchomości w O. 6a na rok 2016,, 4. Nakaz płatniczy nr [...] z dnia 9 lutego 2015 r. wydany przez Wójta Gminy Ł. uwzględniający podatek...

II SA/Gl 333/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

, iż Firma 'A' Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej płaci podatek od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. [...] w M. jako posiadacz zależny. 'B' Sp. z o.o. na podstawie...
jako właściciel w książce budowy, to ona ubiegała się o pozwolenie na użytkowanie obiektu i pozwolenie to uzyskała, to ona opłacała podatek od nieruchomości, to ona wreszcie...

II SA/Bd 733/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-10

wątpliwości, że jedyną sprawą sporną jest termin prowadzenia gospodarstwa przez wnioskodawcę. Zaświadczenie z ... 2014 r. o nie zaleganiu w podatkach oraz postanowienie...
, że umową z dnia ... 2000 r. ojciec skarżącego J. K., zamieszkały w N. przy ul. ..., darował stanowiącą jego odrębną własność niezabudowaną nieruchomość rolną o pow...