Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

na spłatę zachowku, koszty procesu i odsetki, przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podniósł, że odpłatne zbycie nieruchomości...
i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Niewątpliwie przy tym odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości...

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały...
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości co do danych ujętych w pkt. H - 'Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania przez wnioskodawczynię dokumentacji...
o pracę., Każdy ze wspólników posiada, jako majątek odrębny, własność nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną. Jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej...