Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II FSK 2550/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 3 P.p.s.a., sąd może jednak na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego...
aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje...

III FZ 399/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-06

pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. Stosownie do treści § 3 tego artykułu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2...

III FSK 3949/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-10

interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, dokonanego poprzez wydanie zaskarżonego aktu., Należy mieć na względzie, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest czynnością...

II FSK 2315/19 - Wyrok NSA z 2020-04-17

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 118/19 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 14 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

III FSK 1351/21 - Wyrok NSA z 2022-12-07

Skarga kasacyjna M.S.M. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Op 34/19 w sprawie ze skargi M.S.M. z siedzibą w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

III FSK 803/22 - Wyrok NSA z 2022-10-28

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800)., Jolanta Sokołowska Bogusław Dauter Jacek Pruszyński ...

III FSK 805/22 - Wyrok NSA z 2022-10-28

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800)., Jolanta Sokołowska Bogusław Dauter Jacek...

III FSK 804/22 - Wyrok NSA z 2022-10-28

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800)., Jolanta Sokołowska Bogusław Dauter Jacek Pruszyński ...

III FSK 806/22 - Wyrok NSA z 2022-10-28

października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800)., Jolanta Sokołowska Bogusław Dauter Jacek Pruszyński ...

III FSK 807/22 - Wyrok NSA z 2022-10-28

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800)., Jolanta Sokołowska Bogusław Dauter Jacek Pruszyński ...
1   Następne >   +2   +5   10