Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

Kontroli Skarbowej w Opolu prowadził wobec podatniczki postępowanie kontrolne w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w wysokości 173.457 zł., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu rozpatrując wniesione od tej decyzji odwołanie...

I SA/Po 2282/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

w ujawnionych źródłach przychodów I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w [...] na rzecz skarżącej kwotę [...] zł,- (słownie: [...] złotych...
lub skarżącą) wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 117.719 zł., Decyzją z dnia [...]r Dyrektor...

I SA/Lu 689/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-28

nieopodatkowanych - w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
postępowania dotyczącego nieujawnionych dochodów na zawarte umowy pożyczki i w konsekwencji unikanie zastosowania do dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

III SA/Wa 1268/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 rok (wszczętej w dniu 6 lutego 2013r.) A. S. (dalej jako 'strona...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub niemających pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 w związku...

I SA/Ke 398/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

za 2011 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W toku postępowania podatnik złożył deklarację...
ze źródeł nieujawnionych. Ma to związek z praktyką powoływania się w trakcie postępowań dotyczących np. nieujawnionych źródeł przychodów na zawarte umowy pożyczki...

II FSK 165/16 - Wyrok NSA z 2018-02-07

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009, 2010 i 2011...
oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

II FSK 2036/13 - Wyrok NSA z 2015-10-21

dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok, wszczętego w maju 2011 r...
, ponieważ strona powołała się na pożyczkę w trakcie postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...

II FSK 3149/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

nieujawnionych źródeł przychodów za 2010 r. ustalono, że otrzymał on od najbliższych członków rodziny pożyczki w łącznej kwocie 112.500 zł. W dniu 11 kwietnia 2012 r. skarżący...
pożyczki nastąpiło przez organ podatkowy w trakcie przeprowadzonego wobec skarżącego postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów oraz późniejszego potwierdzenia...

I SA/Ol 171/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-28

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 2008 r., do protokołu przesłuchania z dnia 4 czerwca 2009 r., M. C...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 2008 r., powołała się na fakt otrzymania w dniu 16 lipca 2008 r. pożyczki...
1   Następne >   +2   +5   +10   29